Freelancer internationaal: mijn belevenissen in 2015

 

Inspiration from Kenya for a future dream

I am planning to set up a social business and in the meantime learn more, save money and work on the preparations. Two weeks ago I had the chance to visit Kenya for a work assignment (for ICS). I was happy being in Africa after quite a long break (I used to go every year). […]

Category: Blog · Tags: ,

”The Diaspora’s voice is louder”

Samenwerken met diaspora-organisaties in internationale of multiculturele vraagstukken brengt meer kwaliteit, meer creativiteit, meer effectiviteit, en een groter draagvlak in Nederland èn in ontwikkelingslanden. Migratie is… Veel geschoolde jongeren uit Noord Ghana trekken naar de grote steden in het zuiden, of via gevaarlijke routes naar Europa. De Nederlandse overheid richt zich tegenwoordig vooral op terugkeer […]

Migration & Development

Cooperation with diaspora organisations brings more quality in international- and multicultural issues, more creativity, more effectiveness and more public support, both in the Netherlands and in developing countries.