Dutch Government starts testing the effects it has on developing countries

Almost every country in the world (193 in total) agreed at the United Nations in 2015 on achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in the coming 12 years. These goals are about a healthy and liveable conditions for all of us, like access to education, health care and decent work in a clean, healthy and peaceful […]

How much money does France make in French-speaking Africa?

France secures access to markets in its 14 former colonies in Africa, to this date, 57 years after independence. Benefits are of commercial interest: access to resources and markets. Mechanisms to support this are a shared currency (the CFA-franc), military presence, secret diplomacy and marketing its language. But … change is on the rise. Lire en […]

A combien s’élèvent l’argent que la France génère en Afrique francophone?

A cette date, 57 ans après l’indépendance, la France sécurise l’accès aux marchés dans ses 14 anciennes colonies en Afrique. Les bénéfices sont de nature commercial: l’accès aux ressources et aux marchés. Les mécanismes pour appuyer cela sont une monnaie partagée (le franc CFA), la présence militaire, la diplomatie secrète et la commercialisation de sa […]

Militairen werken aan veiligheid in Zuid-Sudan

“Misschien gaat de oorlog in Zuid-Sudan nooit voorbij. Maar we kunnen mensen de hulp bieden die ze verdienen: Rust en veiligheid creëren en hen daarmee een stukje waardigheid teruggeven.” Door in gesprek te gaan, relaties te onderhouden en te weten wat er speelt. Pas dan kan je tot goede oplossingen komen, bijvoorbeeld tegen seksueel geweld.  […]

Category: Blog · Tags:

Hallo witte mensen

Als ook wit-mens heb ik een voornemen. Het begon met het lezen van het boek ‘Hallo witte mensen’.   Of eigenlijk begon het veel eerder, toen ik op mijn 24e voor een half jaar in Uganda woonde voor mijn afstudeeronderzoek: een plek waar ik heel erg wit was tussen bijna allemaal zwarte mensen.

Category: Blog · Tags:

“The Africa we want”

“Ngos are losing their legitimacy. If it was the funeral of the ngo, Africans would attend without flowers and without speeches. They’d just attend to make sure it really died,” says Moses Isooba to a room full of ngo-workers at Partos Innovation Festival today. “We, Africans, want to determine the Africa we want! For our […]

Category: Blog · Tags: , ,

Dear President Macron, it’s time to let go your outdated African policies!

For more than 50 years, the citizens of 14 francophone countries in Africa are using an outdated French monetary system. They pay the price of it with their democratic rights and wealth, leaving their own countries in poverty. Whereas France is still benefitting from a joint currency they introduced during colonial times. It’s about time […]

Cher président Macron, il est temps de renoncer à vos politiques Africaines dépassés !

Depuis plus de 50 ans, les citoyens de 14 pays de l’Afrique francophones utilisent un système monétaire français obsolète. Ils en paient le prix avec leurs droits démocratiques et leurs richesses, laissant leur propre pays dans la pauvreté. Alors que la France bénéficie toujours d’une monnaie commune qu’ils ont introduite pendant les temps coloniaux. Il […]

Investeren in een betere wereld óók goed voor je eigen portemonnee

6 miljoen Kenianen hebben thuis geen elektriciteit. De ondernemers van het Keniaanse SunTransfer brengen betaalbare zonne-energie: Je betaalt met je mobiele telefoon 50 cent per dag voor een zonnepaneel op je dak, je hebt direct toegang tot elektriciteit en na 18 maanden is het zonnepaneel van jou! SunTransfer heeft inmiddels al 100.000 gebruikers voorzien van groene […]

Category: Blog · Tags:

Rebecca Solnit legt het me uit

In de rij voor de paspoortcontrole op het vliegveld van Cairo staan voor me een man en een aantal dames van middelbare leeftijd. Ze zijn deel van een Nederlands reisgezelschap. De man draagt een grote tropenhoed en op luide toon vraagt hij of de dames eigenlijk wel weten dat Egypte veiligheidsrisico’s kent. En dat in […]

Category: Blog · Tags: ,

Mijn vooroordelen over het Midden-Oosten

Ik wist niet eens dat ik vooroordelen had. Ik heb in zoveel landen gewerkt. Ik heb als halve antropoloog toch geleerd onbevooroordeeld te kijken? Een van de eerste dingen die ik dacht toen ik in oktober voor het eerst in Cairo aankwam is: ‘Het zijn ook gewoon mensen, die net als ik een zo goed […]

Category: Blog · Tags: , ,

Why Africa isn’t as rich as Asia

Africa could have been rich as Asia is nowadays. Why it isn’t? Because of Africa’s elite and western politicians who were in power during the last decades. Big men have kept all Africa’s richness to themselves instead of investing it in education, health care and employment for their people. The future of their country. And […]