Dutch Government starts testing the effects it has on developing countries

Almost every country in the world (193 in total) agreed at the United Nations in 2015 on achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in the coming 12 years. These goals are about a healthy and liveable conditions for all of us, like access to education, health care and decent work in a clean, healthy and peaceful environment, where all of us have equal rights.

 

Dutch actions have negative effects elsewhere

Countries usually just look at receivables in their own country. Take the Netherlands for example. The country will probably achieve the 17 Sustainable Development Goals by 2030. For its own inhabitants.

However, Dutch policies and actions have a major impact on other countries too. To give you just a few examples: Read More

How much money does France make in French-speaking Africa?

France secures access to markets in its 14 former colonies in Africa, to this date, 57 years after independence. Benefits are of commercial interest: access to resources and markets. Mechanisms to support this are a shared currency (the CFA-franc), military presence, secret diplomacy and marketing its language. But … change is on the rise. Lire en français 

Photo: Macron visiting Burkinabe students (Nov 2017)     Source: www.mambolook.com/burkina-faso

 

While researching about the CFA-franc, I wondered: why does France make all these efforts? And who benefits from it? Sceptics told me that 1) France hardly benefits from francophone Africa these days; that 2) a stable currency like CFA is a blessing for weak African economies; and 3) that we – Europeans – have nothing to do with it, since African leaders should be able to solve this by themselves.

 

Read More

A combien s’élèvent l’argent que la France génère en Afrique francophone?

A cette date, 57 ans après l’indépendance, la France sécurise l’accès aux marchés dans ses 14 anciennes colonies en Afrique. Les bénéfices sont de nature commercial: l’accès aux ressources et aux marchés. Les mécanismes pour appuyer cela sont une monnaie partagée (le franc CFA), la présence militaire, la diplomatie secrète et la commercialisation de sa langue. Mais … le changement est en hausse. Read in English

Photo: Macron visitant des étudiants burkinabés (nov 2017) Source: www.mambolook.com/burkina-faso

En faisant des recherches sur le franc CFA, je me suis demandé: pourquoi la France fait-elle tous ces efforts? Et qui en bénéficie? Les sceptiques m’ont dit que 1) la France ne profite guère de l’Afrique francophone de nos jours; que 2) une monnaie stable comme le CFA est une bénédiction pour les économies fragile Africaines; et 3) que nous – Européens – n’avons rien à voir avec cela, puisque les dirigeants Africains devraient eux-mêmes être capables de résoudre cela.

 

Read More

Militairen werken aan veiligheid in Zuid-Sudan

“Misschien gaat de oorlog in Zuid-Sudan nooit voorbij. Maar we kunnen mensen de hulp bieden die ze verdienen: Rust en veiligheid creëren en hen daarmee een stukje waardigheid teruggeven. Door in gesprek te gaan, relaties te onderhouden en te weten wat er speelt. Pas dan kan je tot goede oplossingen komen, bijvoorbeeld tegen seksueel geweld

Linda Rullens in kamp Juba voor UNMISS (2014). Foto: Linda Rullens

 

Voor Defensie naar Zuid-Sudan

Linda Rullens (37) werkt bij Defensie als teamleider Bewaken & Beveiligen bij het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee. In 2014 werd ze voor 14 maanden uitgezonden voor een VN-missie (UNMISS) in Zuid-Sudan. In Juba werkte ze aan de veiligheid van 30.000 vluchtelingen en ontheemden die er in een kamp woonden. Een jaar later vertrok ze opnieuw naar het land – nu naar Bentiu in het noorden, een kamp met zo’n 120.000 bewoners – om seksueel geweld te bestrijden en slachtoffers te helpen, namens de hulporganisatie Nonviolent Peaceforce. Nu – alweer meer dan een jaar in Nederland – vertelt ze haar verhaal:

Het moeilijkst is, vindt ze, wanneer je soms zo heel weinig kunt betekenen. De bewoners van het kamp hebben geen bunkers om in te schuilen, wanneer het kamp zich in een gevechtslinie bevindt, en hebben ook niet altijd toegang tot goede medische zorg. “Dat voelt soms zo oneerlijk!” Maar dat ze in haar werk soms juist ook wel steun en hulp kan bieden doet haar veel plezier: “Het blijft altijd kriebelen. Als je het me vraagt, ga ik morgen weer!”

Read More

Category: Blog · Tags:

Hallo witte mensen

Als ook wit-mens heb ik een voornemen.

Het begon met het lezen van het boek ‘Hallo witte mensen’.

 

Of eigenlijk begon het veel eerder, toen ik op mijn 24e voor een half jaar in Uganda woonde voor mijn afstudeeronderzoek: een plek waar ik heel erg wit was tussen bijna allemaal zwarte mensen. Read More

Category: Blog · Tags: